Par e-pakalpojumu portāla izveidi

Informējam, ka Tiesu administrācija izstrādājusi jaunu portālā www.tiesas.lv pieejamo e-pakalpojumu atspoguļošanas rīku.

Šobrīd jaunais e-pakalpojumu portāls ieviests, saglabājot visu e-pakalpojumu pieejamību portālā www.tiesas.lv un pieejams sekojot šai saitei https://manas.tiesas.lv/eTiesas/