Par faktisko situāciju tiesās, to nedramatizējot

Ņemot vērā 19.aprīļa diskusijā par tiesu varas izaicinājumiem un medijos izskanējušo tiesu darba kritiku, aicinām tomēr vērtēt tiesu darba rādītājus kopsakarībās.

Atskatoties uz iepriekšējo gadu, informējam, ka Rīgas apgabaltiesā pabeigta 1003 krimināllietu izskatīšana. 182 no Rīgas apgabaltiesas tiesnešu pieņemtajiem nolēmumiem krimināllietās 2017.gadā ir tikuši pārsūdzēti kasācijas kārtībā un no tiem – 22 spriedumi kasācijas instances tiesā pagājušajā gadā tika atcelti.

Ar civillietu izskatīšanu situācija ir šāda: Rīgas apgabaltiesā pabeigta 3488 civillietu izskatīšana, no tām – 1158 ar spriedumu. No 587 kasācijas kārtībā 2017.gadā pārsūdzētajiem Rīgas apgabaltiesas tiesnešu pieņemtajiem nolēmumiem civillietās kasācijas instances tiesa pagājušajā gadā atcēla 137 spriedumus.

Vērtējot šos rādītājus, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone norāda: “Pieņemam tiesu darbam izvirzītos mērķus un nepieciešamību vēl vairāk efektivizēt tiesas darbu, taču tas ir jāvērtē, ņemot vērā objektīvo situāciju, kā arī cēloņu un seku kopsakarības.” Viņa uzsver, ka “tiesā esam apņēmības pilni paaugstināt mūsu darba kvalitāti.”

Vienlaikus D.Vilsone uzskata par svarīgu atzīmēt, ka nedrīkst noklusēt faktus: “Vēl pagājušajā gadā puse no visām kasācijas instancē izskatītajām lietām bija nolēmumi, kas ir taisīti finanšu krīzes noslēguma posmā 2013.–2014.gadā, un tās ir sekas milzīgajam lietu pieplūdumam, kas finanšu krīzes iespaidā bija novērojams tiesās.”

“Lietu izskatīšanas ātrums nevar būt pašmērķis, jo efektīvs tiesas darbs ir kvalitatīvs tiesas darbs!” uzsver Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja. “Mūsu šā brīža un nākamā perioda uzdevums ir pievērst pastiprinātu uzmanību tiesas darba kvalitātei,” atzīst D.Vilsone, norādot, ka apelācijas instances tiesa redz uzlabojumus pirmās instances tiesu darbā un tic, ka ar laiku tos pamanīs un novērtēs arī sabiedrība, uzņēmēji un viedokļu līderi, kas tiesu virzienā raida bargu kritiku.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv