Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā tiks apbalvoti 24 tieslietu sistēmas darbinieki

Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes sēdē nolemts apbalvot 24 tieslietu sistēmas kvalificētus speciālistus, ekspertus un darbiniekus par viņu sniegto ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā. Augstos apbalvojumus saņems arī tiesneši. Apsveicam!

Ar II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā apbalvota:

Ilze Freimane, Administratīvā rajona tiesas priekšsēdētāja

I. Freimane ir pierādījusi, ka ir tiesu sistēmas patriote, darba pienākumus veicot godprātīgi un apzinīgi, rādot kolēģiem pozitīvu piemēru par tiesnešu darbu.  Līdz 2018. gadam I. Freimane bija ievēlēta Tieslietu padomē, šobrīd ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle, kā arī darbojas Tieslietu padomes izveidotajā rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijā. Tiesnese aktīvi iesaistās gan Latvijas Tiesnešu biedrības, gan Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības darbā, kā arī izsaka viedokli par dažādiem normatīvo aktu projektiem gan Tieslietu ministrijai, gan Saeimai, piedaloties  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas sēdēs.

Līga Ašmane, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja

L. Ašmane tieneša amatu pilda kopš 1998. gada. L. Ašmanei ir labas organizatora spējas, sistēmisks redzējums par tiesas attīstību, kas apstiprinājās arī pēc tiesu reformas, zemesgrāmatu tiesnešu integrācijas tiesā. 2019. gadā uzsākta sadarbība, pieredzes apmaiņa ar Šauļu pirmās instances tiesu Lietuvā. L. Ašmane darbojas arī Civilprocesa darba grupā.

Ilga Neimane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese

I. Neimane ilgstoši darbojās arī kā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle. Aktīvi daudzu gadu garumā līdzdarbojās Tieslietu ministrijas izveidotajās darba grupās par grozījumiem Zemesgrāmatu likumā un pakārtotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Tiesnesei ir būtiski nopelni mūsdienīgas datorizētās zemesgrāmatas izveidē un darbības nostiprināšanā, viņas līdzdalība Saeimas Juridiskās komisijas sēdēs sekmēja zemesgrāmatu pāreju uz elektroniskas zemesgrāmatas darbības principu nostiprināšanu. Tāpat tiesnese I. Neimane regulāri dalās ar savām zināšanām kā lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā, labprāt uzņemas tiesneses - mentores lomu tiesneša amata kandidātiem un ir studentu prakses vadītāja.

Ar III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu apbalvots:

Visvaldis Sprudzāns, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. V. Sprudzānu Latvijas tiesnešu konferencē divas reizes pēc kārtas ievēlēja Tiesnešu Ētikas komisijas sastāvā un astoņus gadus tiesnesis bija Ētikas komisijas priekšsēdētājs. V. Sprudzāns jau vairāk nekā desmit gadus godprātīgi apvieno tiesneša darbu ar Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja pienākumu veikšanu, kā arī savu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā sniedz darbojoties Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā. V. Sprudzāna zināšanas krimināltiesību jomā ir nenovērtējamas.