Par izmaiņām Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādī

Informējam, ka saskaņā ar 2017. gada 20. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 10.punktu, no 2018. gada 1. novembra informācija par Tiesu informatīvajā sistēmā reģistrētajiem tiesvedības procesiem ir maksas pakalpojums.

Informācijas izsniegšana papīra formātā – 7.00 eiro, elektroniski parakstīta dokumenta formātā – 5.00 eiro.