Par Latgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci iecelta Elita Stivriņa

Šodien, 2023. gada 13. novembrī, Tieslietu padome uz pieciem gadiem iecēla Latgales rajona tiesas tiesnesi Elitu Stivriņu par Latgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci.

E. Stivriņa tiesneša amatā nostrādājusi 16 gadus. Savulaik viņa bijusi Rīgas rajona tiesas tiesnese, kā arī pildījusi Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumus. Līdz šā gada 1. jūlijam tiesnese strādāja Daugavpils tiesā (pašlaik – Latgales rajona tiesa).