Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbu šodien 13. decembrī

Tehnisku iemeslu dēļ, ūdens vada avārija Lomonosova ielas un Aiviekstes ielas krustojumā, šodien no plkst. 16:00 ieeja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā tiks liegta.

 

Izņēmums – lietu dalībnieki, kas aicināti uz tiesas sēdēm.