Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas rajona tiesas darbu 2015. gada 2.jūlijā.

Informējam, ka sakarā ar ūdensvada avāriju, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa un Rīgas rajona tiesa 2015.gada 2.jūlijā nodrošina TIKAI tiesas sēžu norisi.