Par Rīgas pilsētas tiesu reorganizāciju no 1. augusta

Lai Tiesu informatīvajā sistēmā veiktu nepieciešamos tehnisko pielāgojumus un pārceltu lietas uz Rīgas pilsētas tiesu, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā izskatīšanai nozīmētās lietas tiks noņemtas no izskatīšanas.

Paskaidrojam, ka tas nemaina lietā iepriekš nozīmētos izskatīšanas datumus. Dati Tiesu informatīvajā sistēmā tiks atjaunoti pēc to tehniskas pārreģistrēšanas Rīgas pilsētas tiesas tiesvedībā. Lūdzam respektēt iepriekš tiesas rezervēto laiku un tajā neplānot citu aizņemtību vai citu tiesas sēdi. 

Tāpat pēc e-pasta vēstules nosūtīšanas uz tiesu e-pasta adresēm, lūdzām pārliecināties, vai no tiesas saņēmāt apstiprinājumu par e-pasta vēstules  saņemšanu. Ja nesaņemat e-pasta vēstules saņemšanas apstiprinājumu divu darbdienu laikā, lūdzam sazināties ar tiesas kanceleju  

 Atgādinām, ka Tieslietu padome 2022.gada 22.aprīlī atbalstīja Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas pievienošanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai ar 2022. gada 1. augustu, mainot reorganizētās tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa. 

Reorganizācijas rezultātā tiks apvienotas Rīgas valstspilsētas administratīvās teritorijas tiesas, izveidojot vienu pirmās instances tiesu – Rīgas pilsētas tiesu. 

Šīs tiesas teritorijas ietvaros turpinās darboties visas līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras, nodrošinot iedzīvotāju pieejamību tiesai.  Dokumentus varēs iesniegt jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles. Tajā pašā laikā Rīgas pilsētas tiesā būs vienota lietu sadales sistēma, līdz ar to var būt gadījumi, kad lietu izskatīs tiesnesis citā vietā, nevis tajā, kurā iesniegti dokumenti. 

.