Par Rīgas rajona tiesas adreses maiņu

Tiesu administrācija informē, ka saskaņā ar Rīgas domes lēmumu, Rīgas rajona tiesas ēkai pēc adreses Aiviekstes ielā 5, Valsts adrešu informācijas sistēmā adrese ir mainīta uz Lomonosova iela 10, Rīga, LV-1019.

Papildus informējam, ka tiesas atrašanās vieta nav mainījusies – mainīta ir tikai ēkas adrese Valsts adrešu informācijas sistēmā.