Par Rīgas rajona tiesas (Rīgā) adreses maiņu

Rīgas rajona tiesa (Rīgā) paziņo, ka saskaņā ar Rīgas būvvaldes lēmumu ir mainīta tiesas ēkas adrese. Jaunā Rīgas rajona tiesas (Rīgā) adrese ir Aiviekstes iela 6, Rīga, LV-1019.

Faktiskā tiesas atrašanās vieta netiek mainīta.