Par Rīgas rajona tiesas (Siguldā) darbu š.g. 2.augustā

Informējam, ka sakarā ar elektropadeves pārrāvumu, Rīgas rajona tiesas (Siguldā) darbs līdz plkst.14.00 ir ierobežots, jo nav pieejami telefonsakari un internets, tāpat nebūs iespējams veikt norēķinus izmantojot POS terminālu.

Tiesas darbs iespēju robežās tiek nodrošināts un apmeklētāji tiek pieņemti, tāpat nozīmētās tiesas sēdes tiks skatītas.

Pēc elektropadeves atjaunošanas tiesa strādās ierastajā kārtībā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!