Par tiesas sniegto maksas pakalpojumu saņemšanu

Tiesu administrācija informē, ka saņemot tiesas sniegtos pakalpojumus, kā arī maksājot valsts un kancelejas nodevas, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.pantu, šādi dokumenti ir personas apliecība un pase.