Par Tiesnešu ētikas komisijas darbības rezultātiem 2012.gadā

Tiesu administrācija informē, ka 2012.gadā ir notikušas 10 Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēdes. Pērn Komisija pieņēma 7 atzinumus par tiesnešu rīcības atbilstību Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normām un 2 skaidrojumus par tiesnešu ētikas normu interpretāciju.

 

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos pausto informāciju par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzsākto kriminālprocesu, kurā iesaistīts tiesnesis, – Komisija sniedza skaidrojumu, vai tiesnesis, pret kuru uzsākts kriminālprocess, var turpināt pildīt tiesneša pienākumus un izskatīt lietas. Savukārt, lai rūpētos par juridisko profesiju prestižu un tiesu varas autoritāti un veicinātu savstarpējās saskarsmes atbilstību profesionālās ētikas normām, Komisija kopīgi ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisiju un Prokuroru atestācijas komisiju izstrādāja skaidrojumu par ex parte sarunām un tiesnešu, advokātu un prokuroru savstarpējo saskarsmi.  

Komisija skatīja jautājumu un sniedza atzinumu par tiesneša rīcību, izmantojot darbnespējas lapu, lai piedalītos braucienā ārpus valsts. Komisija konstatēja, ka konkrētajā gadījumā tiesnesis ir pārkāpis Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa normas un atzina, ka pārkāpums ir rupjš, kas ir pamats disciplinārlietas ierosināšanai pret tiesnesi. Ņemot vērā minēto, Komisija pirmo reizi izmantoja likumā „Par tiesu varu” noteiktās pilnvaras ierosināt disciplinārlietu pret tiesnesi un nosūtīja lietas materiālus izskatīšanai Tiesnešu disciplinārkolēģijai. Tomēr lielāko daļu no atzinumiem Komisija sniedza jautājumā par tiesneša izturēšanos un izteikumiem tiesas sēdes laikā.

Tāpat 2012.gadā Komisija izvērtēja un sniedza atbildes uz 48 personu iesniegumiem.

Komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas tika izveidota 2008.gada 11.aprīlī. Komisijas pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot tiesnešu ētikas normas.

 

Komisijas pieņemtie skaidrojumi un atzinumi, kā arī Komisijas reglaments ir pieejami interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā „Tiesnešu ētikas komisija”.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tālr. 67063808

E-pasts: liva.rancane@ta.gov.lv