Par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba laiku no š.g. 16. – 21. aprīlim

Informējam, ka no š.g. 16. – 21. aprīlim, rajona pilsētas tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba laiks noteikts sekojoši:

16. aprīlis: 8:30 – 18.00

17. aprīlis: 8:30 – 17.00

18. aprīlis: 8:30 – 17.00

19. aprīlis: 8:30 – 17.00

20. aprīlis: 8:30 – 16.00

21. aprīlis: 8:30 – 16.00