Par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba laiku š.g. 2. un 3. maijā

Informējam, ka š.g. 2. un 3. maijā, rajona pilsētas tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba laiks noteikts sekojoši:

2. maijs: plkst. 8:30 – 17.00

3. maijs: plkst. 8:30 – 16.00