Par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba laiku š.g. 22. jūnijā

Informējam, ka rītdien 22. jūnijā, rajona pilsētas tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba laiks, sakarā ar pirmssvētku dienu noteikts līdz 15.00.