Par Zemgales rajona tiesas (Ogrē) darba laiku 17. janvārī

Tehnisku iemeslu dēļ 2019.gada 17.janvārī būs ierobežota Zemgales rajona tiesas (Ogrē) darbība.

Tiesas kancelejā  tiks nodrošināta dokumentu pieņemšana un izsniegšana, maksājumi.

Netiks nodrošināta iepazīšanās ar lietām.