Pieejams pirmais tiesu prakses apkopojums "Noziedzīgie nodarījumi darba tiesisko attiecību vidē"

Tiesu administrācijas un Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte mācību līguma “Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros ir tapis pirmais tiesu prakses apkopojums – Noziedzīgie nodarījumi darba tiesisko attiecību vidē. 

Pētījumu gaitā analizētās problēmas attiecīgajā tiesību jomā un gūtās atziņas tiks iekļautas mācību programmās, lai sekmētu identificēto problēmu risināšanu.

Papildu informācija par TA un LU līgumu pieejama spiežot šeit.

Mācības un tiesu prakses apkopojumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.