Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 10.oktobrī, Valmieras rajona tiesā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisija ir aicinājusi Vidzemes tiesu apgabala tiesu tiesnešus apmeklēt Komisijas sēdi, lai pavērotu darbu dažādu iesniegumu un pieprasījumu izskatīšanā, kā arī diskutētu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem.

Ņemot vērā, ka Komisija plāno veikt Tiesnešu ētikas kodeksa aktualizēšanu, Komisijas dalībnieki vēlētos ar tiesnešiem diskutēt par nepieciešamajiem grozījumiem kodeksā. Tāpat komisija vēlētos apspriest jautājumu par tiesnešu komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem un tiesnešu atstatīšanās jautājumus.