Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 13.februārī plkst.10.00, Administratīvās tiesas ēkā, Rīgā, Baldones ielā 1A notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

 Komisija ir aicinājusi Administratīvās apgabaltiesas, Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas un Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnešus apmeklēt komisijas sēdi, lai diskutētu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem, kā arī pavērotu Tiesnešu ētikas komisijas darbu  iesniegumu izskatīšanā. Ņemot vērā, ka komisija plāno veikt Tiesnešu ētikas kodeksa aktualizēšanu, komisijas dalībnieki vēlētos ar tiesnešiem diskutēt par nepieciešamajiem grozījumiem kodeksā.