Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 18.decembrī, Augstākajā tiesā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

Sēdes gaitā, Komisija izskatīs iesniegto lūgumu izvērtēt tiesneša rīcību atbilstību tiesību normām, kā arī tiesneses lūgumu sniegt skaidrojumu.

Tāpat sēdes gaitā paredzēts izskatīt vienas privātpersonas iesniegumu, kā arī citu jautājumu apspriešana un izlemšana.