Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 15.janvārī, Augstākajā tiesā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

Sēdes gaitā, komisija izskatīs iesniegumu, kurā lūgts ierosināt disciplinārlietu pret tiesnesi vai visu tiesas sastāvu un iesniegumu par tiesneša rīcību.

Tāpat sēdes gaitā paredzēts izskatīt tiesneses lūgumu sniegt skaidrojumu un citu jautājumu apspriešana un izlemšana