Pieredzes apmaiņā Latviju apmeklē tiesneši no Horvātijas

Pateicoties tam, ka ir mazināti ar pandēmiju saistītie ierobežojumi, tiesas atsākušas intensīvu sadarbību ar kolēģiem Eiropas Savienībā un arī ārpus tās.

Izmantojot finansējumu, kas pieejams Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla (EJTN) programmā tiesu divpusējai pieredzes apmaiņai, tiesneši gūst iespēju ne vien iepazīt citu valstu tiesu sistēmas pieredzi, bet arī iepazīstināt ārvalstu kolēģus ar Latvijas tiesu labāko praksi. Šīs programmas ietvaros Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas organizētajai Horvātijas tiesnešu vizītei atbalstu sniedza arī Rīgas apgabaltiesa un šodien dalījās Latvijas pieredzē ģimenes strīdu risināšanā un hibrīdlietu izskatīšanā.

Tiesnešiem no Horvātijas bija iespēja tikties ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesēm Ilzi Celmiņu un Mariku Bebrišu. Ar Latvijas pieredzi lietu digitalizācijā dalījās Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos un tehnoloģisko inovāciju jautājumos Līga Lapiņa. Tika piedāvāta iespēja vērot attālinātu apelācijas instances tiesas sēdi, kā arī iepazīt tiesas kancelejas darbu, apskatīt tiesas sēžu zāles un apmeklēt tiesas muzeju.

Gan ārvalstu viesi, gan Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Agnese Sviķe un Aiga Mieriņa, kas pavadīja kolēģus no Horvātijas, vizītes noslēgumā atzina, ka gūts vērtīgs ieskats tiesu darbības organizācijā Latvijā un saņemtas atbildes uz viesus interesējošajiem jautājumiem, kas noderēs turpmākajā darbā.

Šonedēļ pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Horvātijas tiesneši apmeklē arī Augstāko tiesu, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu, Tiesu administrāciju, Valsts probācijas dienestu, Sertificētu mediatoru padomi, Rīgas bāriņtiesu, Latvijas tiesnešu mācību centru un centru “Marta”.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)