Prezentēs rezultātus par tiesvedības procesu pašizmaksu

Rīt, 1.februārī,  Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" ietvaros notiks prezentācija par tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšanu un optimizāciju.

 2011. gada 24. augustā starp Tiesu administrāciju un SIA "Corporate Solutions" tika noslēgts līgums par tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšanu un optimizāciju, kura ietvaros SIA "Corporate Solutions" konsultanti veica detalizētu tiesvedības procesu pašizmaksas analīzi dažādās tiesās visā Latvijā, piemēram, Valmieras pilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas administratīvajā rajona tiesā, Zemgales apgabaltiesā, Kurzemes apgabaltiesā u.c.

Prezentācija tiek organizēta visu Latvijas tiesu pārstāvjiem, un tās laikā tiks sniegts ieskats par iegūtajiem pašizmaksu aprēķinu rezultātiem kriminālprocesa, civilprocesa, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu kodeksa kontekstā.

Projekta „Tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšana un optimizācija Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā”” galvenais mērķis ir veikt visaptverošu tiesvedības procesu izmaksu analīzi, noteikt tiesvedības procesu pašizmaksu struktūru un esošo procesu izmaksu apjomu, kā arī norādīt uz izmaksu optimizācijas iespējām tiesvedības procesos.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv