Rīgā notiek tieslietu sistēmas vadības līmeņa tikšanās

No š.g. 12.decembra līdz 14.decembrim Tiesu administrācijā un Valsts probācijas dienestā viesojās Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji, kuri ieradušies Latvijā Ārlietu ministrijas granta projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros.

Gruzijas pārstāvju vizīte ir noslēdzošā projekta aktivitāte, kuras ietvaros plānots nostiprināt panākto progresu sadarbības attīstībā, prezentējot projekta rezultātus un definējot prioritātes turpmākajai sadarbībai.

Vizītes noslēgumā Gruzijas Nacionālā probācijas aģentūra un Latvijas Valsts probācijas dienests noslēdza savstarpējās sadarbības memorandu probācijas jomā, apliecinot gatavību sadarboties savas kompetences ietvaros un veicinot probācijas sistēmu attīstību saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

 

Gruzijas viesi apmeklēja arī Latvijas Augstāko tiesu un Rīgas apgabaltiesu.

Ārlietu ministrijas granta projektu “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” īsteno Tiesu administrācija, savukārt Valsts probācijas dienests ir projekta partneris.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm