Rīgas apgabaltiesa atstāj negrozītu pirmās instances tiesas lēmumu par noziedzīgi iegūtu mantu 793514,15 euro

Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021. gada 6. decembra lēmumu, ar kuru arestētā manta – likvidējamās ABLV Bank norēķinu kontā esošie Lielbritānijā reģistrētas juridiskas personas naudas līdzekļi 793514,15 euro – atzīti par noziedzīgi iegūtiem. Tiesas lēmums paredz minētos naudas līdzekļus konfiscēt un ieskaitīt Latvijas valsts budžetā.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, nolemjot konfiscēt naudas līdzekļus 793514,15 euro konstatēja, ka naudas līdzekļiem ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme. Tiesai nebija šaubu, ka Lielbritānijā reģistrētais uzņēmums, darbojies kā shēmas posms ogļu tirdzniecībā, atbalstījis ogļu kontrabandu un iesaistīts nelegālā ogļu izvešanas shēmā no okupētās teritorijas Ukrainā. Finanšu pakalpojumiem, tranzīta darījumiem un norēķiniem tika izmantota Latvijas kredītiestāde ABLV Bank.