Rīgas apgabaltiesa gada pārskata sanāksmē izvērtē tiesas darbu

2016.gada 10.novembrī notika Rīgas apgabaltiesas gada pārskata sanāksme, kurā tās darbinieki un tiesneši uzklausīja Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča, tieslietu ministra Dzintara Rasnača, tiesas priekšsēdētājas Daigas Vilsones, kā arī Tiesu administrācijas un Tiesu namu aģentūras vadības pārstāvju uzrunas. 

Pasākuma laikā tika pasniegti Atzinības raksti tiesas un sadarbības institūciju darbiniekiem. Pēc tam svinīgi tika atklātas jaunās Civillietu tiesas kolēģijas kancelejas telpas. Kā atzīmēja gan kancelejas darbinieki, gan arī uz atklāšanu aicinātie viesi, jauno telpu iekārtojums ir ērts un praktisks, aprīkojums – moderns un atbilstošs augstākajiem klientu apkalpošanas standartiem–, turklāt apmeklētāju zona ir nodalīta no biroja daļas. Kancelejā ir arī gaišas un patīkamas lasītavas telpas, kur lietu dalībniekiem ir iespējams iepazīties ar materiāliem. Apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā, ko nodrošina moderna rindu sistēmas iekārta.

Svinīgās sanāksmes laikā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja D.Vilsone atzīmēja, ka šis gads ir bijis būtisks gads apgabaltiesām kā apelācijas instances tiesām, jo tiesu sistēmas reforma un pāreja uz “tīrajām tiesu instancēm” ir noslēguma fāzē.

Gan tieslietu ministrs, gan arī tiesas priekšsēdētāja norādīja uz šogad īstenotajām strukturālajām reformām, kuru sagatavošanas darbi sākās jau 2015.gadā. Vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesās ir optimizēts tiesas darbinieku skaits, samazināts tiesas sēžu sekretāru skaits, iegūstot līdzekļus tiesnešu palīgu un tiesas sēžu sekretāru darba algas palielināšanai.

Daiga Vilsone atgādināja, ka no nākamā gada visas Latvijas apgabaltiesas kļūst par vienīgajām tiesām, kur lietas izskata apelācijas instancē. “Tā ir liela atbildība, jo mēs būsim pēdējā instance, kurā lieta var tikt izskatīta pēc būtības,” uzsvēra Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja.

Papildinformācija: Raimonds Ločmelis, tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (25713271; 67088261; raimonds.locmelis@tiesas.lv)