Rīgas apgabaltiesā notika seminārs par ES Starptautiskā civilprocesa piemērošanu

Rīgas apgabaltiesā notika seminārs par ES Starptautiskā civilprocesa piemērošanu: Starptautiskā Jurisdikcija un Kolīziju normas.

Arvien biežāk Latvijas tiesas saskaras ar Eiropas Savienības civiltiesību piemērošanu. Ja šobrīd Latvijas juristi ir salīdzinoši labi pazīstami un korekti piemēro Briseles Ibis regulu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, tad jautājums par piemērojamām tiesībām praksē ir neskaidrs.

Šodien Rīgas apgabaltiesā notika Dr.iur. Ingas Kačevskas un Mag.iur. Mārtiņa Damberga vadītais seminārs par ES Starptautiskā civilprocesa piemērošanu: Starptautiskā Jurisdikcija un Kolīziju normas, kuras ietvaros, tika izskatīti jautājumi saistībā ar Roma I un Roma II regulu piemērošanu. Semināra ietvaros tika pārrunāta aktuālā tiesu prakse, kā arī risināti praktiskie uzdevumi. Seminārā piedalījās Rīgas apgabaltiesas tiesneši un tiesnešu palīgi.

 

 

Informāciju sagatavoja

Rīgas apgabaltiesas

tiesneša palīdze

Kristīne Vītola

kristine.vitola@tiesas.lv