Rīgas apgabaltiesā notika seminārs par zemesgrāmatu lietām

21.novembrī Rīgas apgabaltiesa sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru organizēja semināru tiesnešiem par ar zemesgrāmatu lietām saistītiem jautājumiem.

Saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā, no 2015.gada 1.janvāra blakus sūdzības par zemesgrāmatu tiesnešu lēmumiem būs piekritīgas izskatīšanai apgabaltiesu tiesnešiem. Līdz šim rajona tiesu zemesgrāmatu tiesnešu pārsūdzētos lēmumus skatīja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta.

Tiesnešu mācībās tika apskatīti zemesgrāmatās ierakstāmie nekustamā īpašuma aprobežojumi un apgrūtinājumi, kā arī tika analizēta zemesgrāmatu un Augstākās tiesas tiesu prakses strīdīgajos gadījumos. Līdztekus tiesneši tika informēti par jaunāko normatīvo regulējumu, kas saistīts ar ierakstu izdarīšanu zemesgrāmatās.

Mācības par zemesgrāmatu lietām notika Rīgas apgabaltiesas telpās un klātienē tajās piedalījās Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesneši, savukārt pārējiem Latvijas apgabaltiesu un pilsētu (rajonu) tiesu tiesnešiem mācībām bija iespējams sekot līdzi gan videokonferences režīmā, gan tiešraidē. Semināru vadīja Rīgas pilsētās Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Ilga Neimane.