Rīgas apgabaltiesa paplašina tiesu dialogu ar Rīgas tiesu apgabala tiesām

Turpinot tiesu dialogu ar Rīgas tiesu apgabala vispārējās jurisdikcijas tiesām, Rīgas apgabaltiesa organizēja Civiltiesību dienu, ko pirmoreiz veltīja tiesnešu palīgu darba pieredzei, un 2021. gada 26. novembrī rīkoja Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu un tiesnešu palīgu kopīgu apspriedi ar pirmās instances tiesu tiesnešu palīgiem. 

Atklājot sanāksmi, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone atzīmēja, ka “esam sasnieguši nākamo pakāpi, paplašinot sadarbības loku ar pirmās instances tiesām un šobrīd jau strādājam ar tiesnešu palīgiem, daloties ar pieredzi, kas ir Rīgas apgabaltiesas rīcībā un arī sniedzot atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem.” Daiga Vilsone augstu novērtēja Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas Līgas Blūmiņas un tiesnešu palīgu paveikto, kuri ieguldījuši apjomīgu darbu, apkopojot gadu gaitā gūto pieredzi. 

Apspriedes laikā tika uzklausītas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgu prezentācijas par aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar lietu sagatavošanu izskatīšanai, lietu (t.sk. e-lietu) noformēšanu un nolēmumu projektu sagatavošanu. Klātesošie tika iepazīstināti ar Rīgas apgabaltiesā izveidoto anketu lietas ierosināšanai.

Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Evija Ofkante sanāksmes ievadā sniedza apkopojumu par aktuālajiem jautājumiem un noderīgiem palīgrīkiem saistībā ar lietu sagatavošanu izskatīšanai, kā arī lietu noformēšanu. Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Madara Dārzniece sniedza  prezentāciju par jautājumiem, kas saistīti ar tiesāšanās izdevumu noteikšanu. Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesnešu palīdzes Alise Trukšāne un Inga Pētersone dalījās ar ieteikumiem nolēmumu projektu sastādīšanā, uzsverot, cik liela nozīme taisnīgas tiesas spriedumos ir to kvalitātei.

Apspriedes noslēgumā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa un Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši sniedza atbildes uz dalībnieku uzdotajiem jautājumiem un izskanēja atbalsts nepieciešamībai turpināt aizsākto tiesu dialogu.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis,  Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos