Rīgas apgabaltiesa piedalījās Atvērto durvju dienā

Šodien Rīgas apgabaltiesa piedalījās valsts pārvaldes rīkotajā Atvērto durvju dienā, kuras laikā skolēni no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un citi apmeklētāji, kurus interesē tieslietas, guva ieskatu tiesas ikdienas darbā, iepazinās ar tiesas priekšsēdētāju, tiesnešiem, uzzināja interesantus faktus par tiesas vēsturi, aplūkoja tiesas telpas un tiesas muzeju.

Ar lielu interesi apmeklētāji izmēģināja tiesas rīcībā esošās tehniskās ierīces, piemēram, ierakstīja savas balsis balss pārveidotājā un vēlāk noklausījās šos ierakstus, savukārt videokonferences režīmā tiesneši no Krimināllietu tiesu kolēģijas Abrenes ielā pastāstīja par savu darba ikdienu un interesantākajām lietām.

Arī Civillietu tiesu kolēģijas tiesneši dalījās pieredzē un stāstīja par kārtību tiesas sēdes laikā un civillietu izskatīšanas procesu. Apmeklētājus interesēja arī tiesneša palīga un tiesas sēžu sekretāra darba pienākumi.

Nobeigumā tika rīkota neliela viktorīna par redzēto un dzirdēto, kā arī uzvarētājiem tika pasniegtas grāmatas par Rīgas apgabaltiesas vēsturi.

Apmeklētāji atzina, ka Rīgas apgabaltiesas apmeklējums un iespēja uzzināt vairāk par tiesas darbu ir bijusi ļoti noderīga un interesanta.