Rīgas apgabaltiesā viesojās Ķīnas tiesu delegācija

Otrdien, 18. septembrī Rīgas apgabaltiesu apmeklēja delegācija no Ķīnas pirmā un otrā līmeņa tiesām, lai iepazītos ar tiesnešu darbu dažāda veida lietu izskatīšanā Latvijā. Viesus ar tiesas darbību un vēsturisko attīstību iepazīstināja, kā arī uz jautājumiem atbildēja: Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns, Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Svetlana Beļajeva, tiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos jautājumos Alise Antone un tiesneša palīdze Rita Kauliņa.

Tikšanās laikā tiesneši no Ķīnas interesējās par dažādiem tiesnešu darba aspektiem Latvijā, tajā skaitā par nacionālā un Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma piemērošanu, elektronisko sistēmu, elektronisko dokumentu un videokonferenču izmantošanu tiesvedībā. Viesi tika informēti par tiesu noslodzi, termiņu plānošanu, tiesu prakses vienādošanu apelācijas instances tiesās. Atbildot uz jautājumiem tika izskaidrota tiesu nolēmumu izpildes kārtība, tiesu izpildītāju darbības pamatnoteikumi un tiesas kompetence izpildes kontrolē Latvijā, kā arī citi tieslietu sistēmas darbības aspekti.

Vizītes noslēgumā delegācija apmeklēja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kanceleju, kā arī apskatīja tiesas muzeju un vēsturisko tiesas zāli Brīvības bulvārī 34.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos