Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas un Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesas tiesnešu kopīga sanāksme tiesu prakses vienādošanai

Piektdien, 16.februārī notika Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas un Rīgas tiesu apgabala pilsētas (rajonu) tiesas tiesnešu, kuri izskata civillietas, kopīga sanāksme. Sanāksme organizēta tiesu prakses vienādošanai civillietās, lai analizētu jaunākos grozījumus Civilprocesa likumā un veicinātu dialogu starp tiesām.

Sanāksmi atklāja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un atgādināja, ka pagājušā gada nogalē līdzīga veida sanāksme bija sarīkota tiesnešiem, kuri Rīgas apgabaltiesā un Rīgas tiesu apgabala pilsētu (rajonu) tiesās izskata krimināllietas.

Sanāksmes pirmajā daļā aktuālos grozījumus Civilprocesa likumā, kas stājas spēkā no 2018.gada 1.marta, analizēja Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta pārstāves – Dagnija Palčevska, Evita Drobiševska un Dace Vārna.

Sanāksmes otrajā daļā Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līcis iepazīstināja tiesnešus ar jaunākajām Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumu atziņām, kas saistītas ar procesuāliem un materiāltiesiskiem jautājumiem, tajā skaitā bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai un labticīga ieguvēja aizsardzību.

Lai veidotu vienotu tiesu praksi, sanāksmes turpinājumā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa, kā arī tiesneses Ilze Celmiņa un Marika Bebriša sniedza ieskatu aktuālākajos jautājumos civillietu izskatīšanā un procesuālo tiesību normu piemērošanā. Rīgas apgabaltiesas un rajonu tiesas tiesneši arī pārrunāja aktuālos profesionālās ētikas jautājumus. Rīgas apgabaltiesa turpmāk plāno regulāri rīkot šādas sanāksmes, veicinot dialogu starp tiesām.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; raimonds.locmelis@tiesas.lv)