Rīgas apgabaltiesas dibināšanas gadadienā godina tās tiesnešu un ilggadējā tiesas priekšsēdētāja Aleksandra Būmaņa piemiņu

2019. gada 5. decembrī Rīgas apgabaltiesas dibināšanas 101. gadadienā tiesas vadības pārstāvji, godinot Rīgas apgabaltiesas ilggadējā priekšsēdētāja Aleksandra Būmaņa (1881-1937) piemiņu, apmeklēja viņa atdusas vietu Rīgas Meža kapos un nolika ziedus pie tēlnieka Teodora Zaļkalna veidotā kapa pieminekļa.

Attēlā (no kreisās): Piemiņas brīdī Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Līga Blūmiņa, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgi Anastasija Orehova, Rita Dārzniece un Konstantīns Vuškāns.

Dr. iur. Aleksandrs Būmanis Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā bija kopš 1920. gada 26. maija (no 13.02.1920. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja p.i.). Izcilais jurists profesors Aleksandrs Būmanis bija ne vien ilggadējs Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs, bet arī Latvijas Tiesnešu biedrības priekšsēdētājs, “Latviešu konversācijas vārdnīcas” redaktors, piedalījies Civillikuma izstrādē un rediģēšanā. Rīgas apgabaltiesa turpina apzināt informāciju par Aleksandra Būmaņa kapa pieminekļa tapšanu un tālāko likteni. Pieminekļa uzstādīšanu Aleksandra Būmaņa kapavietā aizkavēja padomju okupācijas gadi, tas noticis tikai 1990. gadā.

Tāpat kā daudzi citi tā laika juristi Aleksandrs Būmanis bija vispusīgi apdāvināta personība – viņš komponējis teātra mūziku  Blaumaņa lugām “Skroderdienas Silmačos” un “Trīnes grēki”. A. Būmaņa komponēto melodiju atpazīs ikviens, kurš kaut reizi apmeklējis Latvijas Nacionālo teātri, jo tā izmantota kā motīvs teātra zvanam pirms izrāžu sākuma (zvanu versija "Skroderu dienas Silmačos sākas").

 

Informāciju sagatavoja: Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos Raimonds Ločmelis (+371 25713271; Raimonds Locmelis@tiesas.lv)