Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija turpina Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesas tiesnešu tālākizglītošanu

Turpinot dialogu starp tiesām, Rīgas apgabaltiesa piektdien, 8.jūnijā organizēja jau otro kopīgo sanāksmi Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas un Rīgas tiesu apgabala pilsētu (rajonu) tiesas tiesnešiem, kuri izskata krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas. Sanāksmes tiek rīkotas, lai vienādotu tiesu praksi.

Sanāksmes ievadā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone izteica gandarījumu, ka Rīgas apgabaltiesas tiesneši arvien vairāk iesaistās tiesu prakses apkopošanā un dalās ar savām zināšanām kopīgās sanāksmēs un, kā redzam, otrajā sanāksmē referentu loks ir ievērojami paplašinājies.

Sanāksmes laikā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns, tiesneses Daiga Kalniņa, Ludmila Poļakova, Sandra Amola un Inese Laura Zemīte sniedza pārskatu par aktuālākajām problēmām Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma tiesību normu piemērošanā. Rīgas apgabaltiesas un rajonu tiesas tiesneši diskutēja par plašu aktuālu jautājumu loku, tostarp sprieduma formu un saturu, noziedzīga nodarījuma kvalificējošo un atbildību pastiprinošo apstākļu izpratni, pierādījumu pieļaujamības pārbaudi tiesas sēdē u.c.

 

Rīgas apgabaltiesa rīko līdzīgas sanāksmes arī ar Rīgas tiesu apgabala rajonu tiesu tiesnešiem, kuri izskata civillietas.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis,

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 25713271; e-pasts: raimonds.locmelis@tiesas.lv