Rīgas apgabaltiesas tiesneši kopīgā apspriedē ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem pārrunā aktuālos jautājumus tiesu nolēmumu izpildē

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus tiesu nolēmumu izpildē, 2021. gada 16. aprīlī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši attālināti tikās ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kas strādā Rīgas tiesu apgabalā.

Apspriedi atklāja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa, kura pateicās tiesu izpildītājiem par identificētajām problēmsituācijām un ierosinājumiem kopīgu risinājumu meklēšanā, kā arī Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem par ieguldīto darbu, gatavojot skaidrojumus izvirzītajiem jautājumiem. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka izteica cerību, ka nākamā šāda veida tikšanās varētu notikt klātienē un tajā varētu pārrunāt arī tiesu izpildītāju iespējamu rīcību pirmšķietami netaisnīgu lēmumu izpildē.

Šodienas apspriedē Rīgas apgabaltiesas tiesneši skaidroja apelācijas instances tiesas nostāju, atbildot uz vairākiem tiesu izpildītāju izvirzītajiem problēmjautājumiem dažādu tiesību normu piemērošanā. Vispirms tiesnese Svetlana Beļajeva skaidroja jautājumus, kas saistīti ar oficiālās elektroniskās adreses izmantošanu, kas ar laiku pēc noklusējuma kļūs par prioritāro saziņas kanālu civilprocesā, taču pašlaik līdz grozījumiem Civilprocesa likumā saziņā ar klientiem jāievēro iepriekš noteiktā kārtība.

Lai vienādotu pastāvošo praksi, tiesnese Inese Grauda analizēja neskaidrības saistībā ar termiņu skaitījumu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, notika arī domu apmaiņa ar skatu uz nākotni, nonākot pie atziņas, ka diskusijas tiks turpinātas gan tiesnešu vidū, gan Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē.

Savukārt tiesnese Līga Blūmiņa sniedza ieskatu jautājumos, kas saistīti ar izpildāmā tiesas nolēmuma skaidrošanu un izpildu darbību atlikšanu. Tika sniegts pārskats par galvenajiem iemesliem, kuros atteikta tiesas nolēmuma skaidrošana, tomēr Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja apspriedes laikā vairākkārt iedrošināja tiesu izpildītājus vērsties tiesā, ja nepieciešams skaidrojums par pieņemtā nolēmuma izpildi.

Informāciju sagatavoja:
Raimonds Ločmelis
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos