Rīgas apgabaltiesas tiesneši pārrunā aktuālākos tiesu prakses jautājumus ar tiesnešiem, kas izskata zemesgrāmatu lietas

Lai attīstītu vienotas tiesu prakses veidošanos, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši un Rīgas apgabala tiesneši, kas izskata zemesgrāmatu lietas, šodien, 2020. gada 24. janvārī, tikās kopīgā sanāksmē Rīgas apgabaltiesā un pārrunāja aktuālākos tiesu prakses un lietvedības jautājumus. To apmeklēja pirmās instances tiesas tiesneši, kuru kompetencē ir zemesgrāmatu lietu izskatīšana Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Rīgas rajona tiesā.

Sanāksmē, kuru atklāja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa, ar priekšlasījumiem uzstājās Rīgas apgabaltiesas tiesneši un tiesnešu palīgi, kā arī notika domu apmaiņa.

Sanāksmi ievadīja Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdzes Lauras Buholtas pārskats par lietvedības jautājumiem, kas saistīti ar lietu kārtošanu civillietās, īpašu uzmanību pievēršot hibrīdlietām, kurās daļa dokumentu ir elektroniskā, savukārt daļa – papīra formā.

Turpinājumā galvenā sanāksme daļa tika veltīta Civilprocesa likuma piemērošanai un tiesu praksei to lietu izskatīšanā, kas ietilpst zemesgrāmatu tiesnešu kompetencē.

Tiesnese Līga Blūmiņa sanāksmē aktualizēja tematus par tiesneša atstatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā nepieļaujamību piedalīties lietas izskatīšanā, par jautājumiem, kas saistīti ar lietu apvienošanu un apturēšanu, pieteikumiem izsoļu apstiprināšanai, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar sūdzībām par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību.

Savukārt jautājumiem, kas saistīti ar procesuālo termiņu aprēķināšanu, sanāksmē pievērsās Rīgas apgabaltiesas tiesnese Inese Grauda. 

Noslēgumā apelācijas instances tiesneši atbildēja uz pirmās instances tiesnešu jautājumiem un vienojās turpināt organizēt šāda veida tikšanās, kas veicina tiesu dialogu.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

(25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)