Rīgas apgabaltiesas tiesneši sniedz savu ieguldījumu jauno tiesnešu apmācībā

Latvijas Tiesnešu mācību centrs no 4. aprīļa līdz 27. maijam rīko ievada mācības jaunajiem tiesnešiem, lai sagatavotu patstāvīgam darbam tiesneša amatā. Šajās mācībās autentiskā vidē – Augstākās tiesas un Rīgas apgabaltiesas tiesas sēžu zālēs tiek rīkotas arī tiesu izspēles civilprocesā un kriminālprocesā.

12. un 19. maijā mācības un tiesas procesa izspēles civilprocesā notiek Rīgas apgabaltiesas vēsturiskajā zālē. Tās vada pieredzējušas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses Ilze Celmiņa, Agnese Veita un Madara Ābele.

Jaunajiem pirmās instances tiesu tiesnešiem mācību laikā bija iespēja tikties ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni, kura izteica patiesu prieku, redzot nozīmīgu papildinājumu tiesnešu korpusam. Daiga Vilsone aicināja tiesnešus nekad neaizmirst par doto zvērestu, savu pirmo tiesas sēdi un spriedumu, kā arī – novērtēt līdzšinējā darba vietā iegūtās prasmes, jo jauno tiesnešu vidū, kas piedalās šajās mācībās ir arī četras tiesneses, kas ievērojamu pieredzi guvušas, strādājot Rīgas apgabaltiesā tiesneša palīga un tiesas priekšsēdētāja palīga amatā.

26. maijā Rīgas apgabaltiesā plānotas mācības un tiesas procesa izspēle kriminālprocesā, ko vadīs Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Iveta Vīgante un Zemgales rajona tiesas tiesnese Adrija Kasakovska.

Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesneša mācības intensīvi tiek nodrošinātas tiesnešiem pirmā gada laikā. Programmā paredzētas gan lekcijas un praktiskas nodarbības, gan mentoru atbalsts, ko sniedz arī Rīgas apgabaltiesas tiesneši, kā arī grupu supervīzijas pirmajā gadā.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)