Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis uzsācis darbu Satversmes tiesā

2018.gada pirmajos sešos mēnešos Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis Valdis Vazdiķis strādās Satversmes tiesas  (ST) padomnieka amatā.

Pagājušā gada 1. septembrī Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju pirmo reizi izsludināja konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem deva iespēju pieteikties praksē Satversmes tiesā. Savulaik studējot valststiesības, Valdim Vazdiķim par tām radusies padziļināta interese, tādēļ tiesnesis izlēmis pieteikties konkursam. Turklāt viņš šo uzskata par unikālu iespēju, jo parasti šajā jomā tiek piedāvāta tikai stažēšanās Eiropā (Eiropas Savienības tiesā vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā), turpretī tagad pavērusies iespēja pilnveidoties tepat Latvijā.

Satversmes tiesa šo prakses vietu izveidojusi kā tiesu sadarbības veicināšanas instrumentu tiesiskā demokrātiskā valstī vienotas tiesību sistēmas stiprināšanai, lai veicinātu dialogu starp Satversmes tiesu un vispārējās jurisdikcijas tiesām. Kā informē ST, pildot Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus, tiesnesim būs iespēja dalīties savā pieredzē, padziļināti apgūt Satversmes tiesas procesu, papildināt zināšanas par Satversmē iekļautajiem principiem un vērtībām, kā arī cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem. Plānots, ka tiesnesis Satversmes tiesā veiks analītisko darbu, sagatavojot arī īpašu pētījumu.

Savukārt, kā informējusi Tieslietu padome, tās darba kārtībā ceturtdien, 2018. gada 4.janvārī, iekļauts rakstveida procedūrā izskatāms jautājums – uzdot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesei Ilzei Ramanei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

 

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos