Rīgas apgabaltiesas tiesnešus un darbiniekus iepazīstina ar aktuālākajām problēmām autortiesību jomā

Piektdien, 24. novembrī Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem un tiesas darbiniekiem lekciju “Aktuālākās problēmas autortiesību jomā” nolasīja Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis.

Viņš informēja par normatīvā regulējuma aktualitātēm, par judikatūras veidošanos vietējā un starptautiskā mērogā, izskatot civillietas, kas saistītas ar autortiesību pārkāpumiem, kā arī par dažādām pieejām, tulkojot autortiesību ierobežojumu piemērošanu.

Tiesnešiem un tiesas darbiniekiem bija arī iespēja saņemt atbildes uz viņus interesējošajiem jautājumiem, tajā skaitā par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, kas saistīta ar pārkāpumiem autortiesību jomā.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos