Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkās pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē

Laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkās Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā un M. Nometņu ielā 39 pārtraukta apmeklētāju apkalpošana klātienē, t.sk. dokumentu saņemšana un izsniegšana. Tiesas sastāvi un tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa klātienē ir pieejama tikai tiem lietas dalībniekiem, kuri aicināti uz tiesu ar pavēsti vai paziņojumu uz konkrēto laiku. Informējam, ka mutvārdu tiesas procesi, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, tiks noņemami no izskatīšanas un pārcelti. Pirms ierasties uz tiesu lūdzu sazināties ar attiecīgā tiesas sastāva darbinieku, lai pārliecinātos, ka tiesas process notiks un nav noņemts no izskatīšanas.

Apmeklētājiem ir iespēja izmantot elektroniskās iespējas vai pasta pakalpojumus iesniegt pieteikumu, iesniegumu u.c. korespondenci tiesā vai arī steidzamos gadījumos ievietot iesniegumus tiesā izvietotajā pastkastē, kas paredzēta tieši šim nolūkam.

Lietas dalībniekiem iepazīšanās ar lietas materiāliem, iespēju robežās tiks nodrošināta tikai elektroniskā veidā, pieprasījumu sniedzot uz tiesas oficiālo e-pastu: civillietās rigas.pardaugava@tiesas.lv, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās rigas.pardaugava.kl@tiesas.lv.

Saņemot lūgumu ar vēlmi iepazīties ar lietas materiāliem, tiesnesis izvērtē šādas nepieciešamības steidzamību un nosaka turpmāko rīcību.

Netiek nodrošināta iepazīšanās ar lietas materiāliem, ja lieta nozīmēta ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem.

Lietas dalībniekiem, kuri ierodas tiesā pēc tiesas aicinājuma – uz tiesas sēdi, ir rakstveidā jāapliecina, ka persona nav paaugstinātā riska grupā, t.i., persona, kurai ir noteikta karantīna vai kura ir saskarsmē ar šādām personām, kā arī persona, kura atgriezusies no vīrusa skartajām valstīm.