Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Maija Miltiņa beidz pildīt tiesneša pienākumus

2021. gada 1. maijā savas aktīvās tiesneša darba gaitas noslēdz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Maija Miltiņa. Maijas Miltiņas darba stāžs tiesneša amatā ir 29 gadi, tiesneses pieredze – bagātīga un daudzpusīga. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kolektīva vārdā tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa pateicas tiesnesei Maijai Miltiņai par ieguldīto darbu.

1992. gada 12. februārī Latvijas Republikas Augstākā Padome Maiju Miltiņu ievēlēja par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tautas tiesas tautas tiesnesi, bet 1992. gada 14. oktobrī Maija Miltiņa tika ievēlēta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tautas tiesas tautas tiesneša amatā.

1993.gada 3.martā M.Miltiņa iecelta par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci. 

No 1997.gada 24.decembra līdz 2008.gada 4.jūlijam M.Miltiņa bija Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja.  

2017.gada 1.februārī sakarā ar tiesu reformu M.Miltiņa atzīta par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesi.

2018. gadā tiesnese M. Miltiņa apbalvota ar Tieslietu ministrijas apbalvojumu - I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu - par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā.