Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneši Latvijas skolā

"Skola 2030” projekts Latvijas skolās sāk ieviest jauno – kompetencēs balstīto – mācību saturu un pieeju. Projekta īstenošanas ilgums ir laika posmā no 2016. gada 17. oktobra līdz 2021. gada 16. oktobrim. Projekta ietvaros, š. g. 24. janvārī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneši Viktors Makucevičs un Adrija Buliņa viesojās Rīgas 41.vidusskolā. Tikšanās mērķis bija apliecināt tiesu varas atbildību un atbalstu mācību pieejas maiņai. Kā arī aizsākt noteiktu preventīvu darbu skolās potenciālu likumparkāpumu skaita mazināšanai nākotnē.

Iniciatīva tika saskaņota ar Rīgas 41.vidusskolas direktoru Egīlu Romanovski, kurš deva tikšanās tematisko virzību: “Sociālā un pilsoniskā pratība izglītībā”. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar vērtību sistēmu savstarpējā mijiedarbībā ar klases biedriem, skolotājiem, vecākiem, skolas personālu, citiem sabiedrības locekļiem. Galvenie aplūkojamie jautājumi: skolēna domas un atbildīga rīcība, apzinoties savas rīcības sekas un cienot otra cilvēka personību un dzīvību kā vērtību;  izveidojušies noturīgi, labvēlīgi sociālie ieradumi saziņā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem;  rīcības “pēdas” nākotnē.

Vienlaicīgi skolēni tika mudināti diskutēt par viņiem aktuālām tēmām, kas radīja lielu interesi un iesaistīšanos. Atsaucība un izteikta atzinība bija no pedagogu puses.

Tiekoties ar vidusskolēniem, tiesneši skaidroja arī tiesneša profesijas izaicinājumus, tiesneša lomu sabiedrībā, sniedza vispārīgu ieskatu par tiesiskas valsts aspektiem. Tādējādi radot iespēju skolniekiem  izvēlēties savām interesēm atbilstošu profesiju, proti, profesionāli orientēties.