Rīgas Stradiņa Universitātes studenti izsaka pateicību Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai par iespēju klātienē vērot tiesas darbu

2019. gada 4. decembrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu apmeklēja Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes programmas “Starta uzņēmējdarbības vadība” studenti ar mērķi pilnveidot studiju laikā iegūtās zināšanas. Studentiem tika organizēta iespēja piedalīties tiesas sēdē un vērot klātienē krimināllietas iztiesāšanu. Atsaucīga sadarbībai ar studentiem bija Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese G. Sokolova, kura tuvāk iepazīstināja ar tiesneša darba ikdienu, atbildot uz interesējošiem jautājumiem.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas vadība pateicas par studentu izteikto atzinību un novēl panākumus studijās! https://www.rsu.lv/aktualitates/eiropas-studiju-fakultates-studenti-pilnveido-zinasanas-rigas-pilsetas-pardaugavas