Šā gada 14. decembrī izsludināts konkurss uz vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesu Krimināllietu tiesas kolēģiju un Civillietu tiesas kolēģiju tiesnešu amata vietām

Aicinām rajona(pilsētas) tiesas tiesnešus, zvērinātus advokātus, prokurorus, augstskolu tieslietu specialitātes pasniedzējus pieteikties uz vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesu Krimināllietu tiesas kolēģiju tiesnešu amata vietām (uz konkursa izsludināšanas brīdi vakantas tiesnešu amata vietas ir Zemgales apgabaltiesā Krimināllietu tiesas kolēģijā Aizkrauklē un Rīgas apgabaltiesā Krimināllietu tiesas kolēģijā) un  Civillietu tiesas kolēģiju tiesnešu amata vietām (uz konkursa izsludināšanas brīdi vakantas tiesnešu amata vietas ir Kurzemes apgabaltiesā Civillietu tiesas kolēģijā un Rīgas apgabaltiesā Civillietu tiesas kolēģijā).

Plašāka informācija - Šeit 

Prasības pretendentiem : https://tiesas.lv/darba-iespejas

Pieteikšanās līdz 2022.gada 13.janvārim .