Šā gada 29.aprīlī Kurzemes apgabaltiesā norisinājās seminārs

Kurzemes apgabaltiesā 2022.gada 29.aprīlī sadarbībā ar Augstāko tiesu notika praktisks seminārs Kurzemes reģiona tiesu tiesnešu palīgiem – Augstākās tiesas resursu mērķtiecīga izmantošana tiesneša palīga darbā.

Semināru vadīja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts. 

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane vadīja semināru par Senāta nolēmumu un citiem Augstākās tiesas resursiem un praktisku nodarbību avotu pārbaudē un izmantošanā, savukārt zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts – par tiesneša palīga lomu tiesību jautājumu izpētē un nepieciešamo praktisko iemaņu stiprināšanu.

Semināra laikā, tiekoties ar kolēģiem un daloties savstarpējā pieredzē par ikdienas darbu, Augstākās tiesas pārstāvji nodeva savas zināšanas un zinātību, kas bija noderīga ikdienas pienākumu efektīvākai veikšanai. Augstākās tiesas pārstāvji savukārt guva ierosmi savu darba pienākumu izpildei un idejas iespējamiem nepieciešamiem uzlabojumiem. Līdz ar to iegūtā pieredze bija abpusēji noderīga. 

Kurzemes apgabaltiesa pateicas Augstākajai tiesai un Tiesu administrācijai par ieguldījumu tiesnešu palīgu prasmju stiprināšanā, praktisko atbalstu un palīdzību semināra organizēšanā, cerot uz sadarbības turpināšanu. 

Seminārs tapis ESF projekta „Justīcija attīstībai” Nr.3.4.1.0/16/I/001 ietvaros. 

Augstākās tiesas Zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks R.Markvarts, Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgi un Kurzemes rajona tiesas tiesneša palīdze. 

Informāciju sagatavoja: 

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

I.Vasiļjeva (63480138; ilze.vasiljeva@tiesas.lv)