Sagatavotas norādes, kā sekot lietas virzībai

Lai palīdzētu lietas dalībniekiem sekot savas lietas virzībai tiesā, kā arī citiem interesentiem piekļūt lietas datiem, kas nav ierobežotas pieejamības informācija, Augstākā tiesa sagatavojusi shematisku ceļvedi, kā sekot lietas virzībai, izmantojot tiesu portālu.

Reģistrējoties portālā www.tiesas.lv, lietas dalībnieks var ne tikai pilnībā sekot tiesvedības gaitai, bet arī piekļūt visiem savas lietas materiāliem. Lai reģistrētos portālā, Tiesu administrācijā jāsaņem lietotāja rekvizīti.

Bez tam, tiesu portālā, izmantojot lietas arhīva numuru, lietas dalībnieki un citi interesenti var sekot konkrētās lietas tiesvedības gaitai. Šo numuru lietas dalībnieks redz pavēstē, bet citi var uzzināt, piemēram, sekojot nozīmēto tiesas sēžu kalendāram. Nereģistrētie lietotāji gan redz tikai tiesvedības pamatdatus, kas nav ierobežotas pieejamības informācija. Piemēram, kurā tiesā lieta atrodas konkrētā brīdī, kādi nolēmumi pieņemti šajā lietā un vai tie stājušies spēkā. Lietas materiāliem šajā gadījumā piekļūt nav iespējams.

„Tiesvedība” informatīvajā ceļvedī: „Kā sekot savas lietas virzībai?”