Šajās dienās darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas tiesnese Gunta Ozoliņa

Šajās dienās darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Gunta Ozoliņa. Tiesneses G. Ozoliņas darba stāžs tiesneša amatā ir 27 gadi. 

Tiesneses pieredze ir daudzveidīga, skatot dažādu kategoriju civillietas. Rīgas apgabaltiesas kolektīva vārdā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pateicas tiesnesei Guntai Ozoliņai par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Gunta Ozoliņa ieguvusi 1981. gadā, absolvējot Latvijas Valsts universitāti, bet 2003. gadā Gunta Ozoliņa Latvijas Universitātē

ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. Vairākus gadus bijusi lektore Policijas akadēmijā.

1994. gada 13. janvārī Latvijas Republikas Saeima iecēla Guntu Ozoliņu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi, bet 1996. gada 18. janvārī – apstiprināja šajā amatā.

2006. gada 5. oktobrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Guntu Ozoliņu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amata. 

2021. gada 14. oktobrī Saeima nolēma ar 2021. gada 5. novembri atbrīvot Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Guntu Ozoliņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās saistībā ar pensijas vecuma sasniegšanu.

Ar tieslietu ministra 2021. gada 26. oktobra rīkojumu tiesnese Gunta Ozoliņa apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un "Zelta spalvu" par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; raimonds.locmelis@tiesas.lv)