Sēru vēsts

Mūžībā aizgājusi Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Silvija Sēbriņa. 

Par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Latvijas Republikas Saeima Silviju Sēbriņu apstiprināja 2007.gada 1.martā, bet pirms tam S.Sēbriņa vairāk nekā desmit gadus bija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese.

Rīgas apgabaltiesas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību kolēģes mātei, meitām Ievai, Ivetai, Inesei un tuviniekiem.