Seši pirmās instances tiesu tiesneši pārcelti darbā apgabaltiesā

2023. gada 2. martā Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma pārcelt vairākus pirmās instances tiesas tiesnešus darbā apgabaltiesu Krimināllietu tiesas kolēģijā un Civillietu tiesas kolēģijā.

Kurzemes rajona tiesas tiesnese Aija Āva no šā gada 20. marta pārcelta darbā Kurzemes apgabaltiesā. Līdz šim, no 2020. gada oktobra, viņa bija Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja, kura sekmīgi pilnveidoja, stiprināja un vadīja šīs tiesas darbu. Vienlaikus A.Āva no 2019. gada ir Tieslietu padomes sastāvā.

Zemgales rajona tiesas tiesnese Līga Baltmane-Zepa no  šā gada 20. marta pārcelta darbā Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā, Vidzemes rajona tiesas tiesnesis Alvis Melbergs no  šā gada 15. marta pārcelts uz Vidzemes apgabaltiesu. Zemgales rajona tiesas tiesnese Inga Putra pārcelta darbā Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā, kur patlaban tiesnese jau pilda Zemgales apgabaltiesas tiesneša pienākumus no pagājušā gada 13. jūlija, aizstājot pagaidu prombūtnē esošu tiesnesi. Savukārt Rīgas apgabaltiesā no šā gada 3. aprīļa sāks strādāt Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis Uldis Apsītis, bet no 15. maija –  Daugavpils tiesas tiesnesis Ģirts Aizsils.

Minētie tiesneši uz apgabaltiesas tiesneša amata vietām pieteicās atklātā konkursā, piedalījās apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasē un tika iekļauti vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas vai Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša amata kandidātu sarakstā.

Tiesu administrācija pateicas visiem tiesnešiem par līdzšinējo darbu kā pirmās instances tiesnešiem un Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājai Aijai Āvai par sekmīgu tiesas darba vadīšanu! Lai līdzšinējā profesionālā pieredze palīdz jaunā karjeras izaicinājumā!